تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري و شوراي اسلامی شهر سلطانيه

جهت دانلود از طریق لینک زیر اقدام فرمایید : تعرفه نهایی 1403